A Szűzanya Szápáron

2017.12.13., Hírek rovat

Az egész egy áprilisi vasárnap délután kezdődött a szápári plébánián. Az egyik szobában elsőáldozási felkészítőt tartottam, a másik szobában Pethő Eszter gyakorolta a Passiót a kórustagokkal. Az előtérben az elsőáldozók szülei beszélgettek. Ekkor beállított Szabó Jenő karján a Szűzanya szoborral. Ő is a Passiópróbára érkezett, s gondolta, megkérdezi: van-e szüksége a plébániának egy Szűzanya szoborra? Édesanyja hagyott rá kettő egyforma Mária szobrot, ő pedig szívesen odaajándékozná az egyiket a plébániának. Azután egymást követték az események. A szobor elhelyezésére több lehetséges helyszín merült fel. Végül a legmegfelelőbbnek a falu központja bizonyult. A falu apraja-nagyja megmozdult, összeadták a szobor talapzatának felállításához szükséges pénzt. Pergolát készítettek a szobor köré, amit szépen ki is díszítettek.

Szeplőtelen fogantatás ünnepéhez kapcsolódóan 2017. december 9-én 13.30-kor kezdődött az ünneplés. Először az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk a hittanosokkal. 14.30-kor kezdődött az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa Főtisztelendő Prímász G. Róbert OCist. plébános, helyettes esperes atya volt. Prédikációjában kiemelte a szimbólumok fontosságát. Jásd és Csatka a két közeli Mária kegyhely. Ha a kettőt légvonalban összekötjük, megkapjuk, hogy közöttük félúton terül el Szápár. Az a Szápár, ahol mi most a Szűzanya szobrának megáldására készülünk. Beszélt arról is, hogy a Jásdon nem régiben felállított Szűzanya szobornál gyakran megállnak emberek imádkozni. Látott bicikliseket, akik meglátván a Szent Szűz szobrát, leszálltak a kerékpárról, és imára kulcsolták kezeiket. Reményét fejezte ki, hogy a Szápáron felállított Szűzanya szobornál is sokan megállnak majd egy imára.

A szentmise után körmenetben vonultunk előbb a plébániához, majd a Szűzanya szoborhoz, hogy mindkettőt megáldja Főtisztelendő Prímász Róbert OCist. helyettes esperes, plébános atya. Eddig kevés szó esett a felújított plébániaépületről. A felújítás 2014-ben kezdődött, s 2017-ben ért véget. A plébániaépület felújításában, a takarításban, rendben tartásban csakugyan részt vett az egész közösség. Azt említenem sem kell, hogy a plébánián állandóan zajlik az élet, adventi koszorú készítés, betlehemes próba, kóruspróba, hogy csak egy párat említsek az elmúlt napok eseményei közül.

Ma sokan mondják, hogy Európában nagy bajban van a kereszténység, és ez így is van. Én mégis azt mondom, hogy ahol gyermekzsivaj és Istent dicsérő énekek dallamai töltik meg a plébánia falait, ahol gyerekek, felnőttek és idősek együtt rózsafüzéreznek a templomban, ahol a falu apraja-nagyja összefog azért, hogy Szűzanya szobor álljon a falu központban, ahol körmeneti énekektől hangos a falu főutcája, ott van remény! Szűzanyánk, segíts kitartónak lennünk, segíts megmaradnunk a krisztusi úton, hogy el ne vesszünk!

Kívánom, hogy az Úristen jutalmazza meg bőségesen mindazokat, akik munkájukkal, adományukkal, imájukkal, vagy más módon hozzájárultak a Szűzanya szobor felállításához, a plébánia felújításához, rendbetételéhez, rendben tartásához és az ünnep létrejöttéhez. Kiemelve Szabó Jenőt, a szobor adományozóját és édesanyját, akinek hagyatékából származik a szobor, Főtisztelendő Horváth Lajos esperes, bakonynánai és szápári plébános atyát, Főtisztelendő Prímász Róbert OCist. helyettes esperes, plébános atyát, a szentmise főcelebránsát, a plébánia és a Szűzanya szobor megáldásának elvégzőjét, Bálintné Schmidt Ildikó polgármestert, Kukoda Péter alpolgármestert és Pethő Eszter kántor hitoktatót. Istennek legyen hála értetek, a hitetekért!

Tell Nándor hitoktató

 

s1
s2
s3
s4
s5
 

Comments are closed.