A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodájának szervezésében látogatott el hozzánk Lothringer Éva szociális testvér, családterapeuta október 18-án, akit a nyári családtábor résztvevői már ismertek és nagy szeretettel vártak vissza. Az előadásnak a veszprémi Padányi Katolikus Iskola díszterme adott otthont.

Éva nővér előadásának címe „Miért nem érted, amit mondok?! – Házastársi kommunikáció Alapfok” volt. Nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, vajon egy megszentelt életű családterapeuta mit mond a házaspároknak ebben a témában. A nővér már a bevezetőjében is magasra tette a mércét. A szentmise liturgiájából idézett rész – A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal – latin eredetije adja a fentebbi cím megoldókulcsát. Amit mi magyarul egyesítő erőnek hívunk, ott a latinban a communicatio szó szerepel. Éva nővér bátorított bennünket, hogy merjünk a Szentlélekhez imádkozni és a segítségét kérni a sikeres közlés, sikeres információcsere érdekében – ahogy ő a kommunikáció fogalmát meghatározta. A sikeres közlésnek, vagyis a jó házastársi kommunikációnak nagyon sok olyan akadálya lehet, melyek viszonylag könnyen és egyszerűen kijavíthatók. Ilyen például, hogy a házastársak számára mást jelenthet a csend és a zaj, mások a hozott szokások, vagy ha az egyik folyamatosan félbeszakítja a másikat, vagy jót szól, de rosszkor.

Ennél mélyebb szint, ha a kommunikáció milyenségét nézzük. Ez ugyanis a kapcsolatról árulkodik. Milyen a belső képem a társamról, akihez beszélek vagy akit hallgatok? Még mindig az, amilyennek a megismerkedésünkkor láttam, vagy észreveszem a változásokat is? Milyen (hátsó) szándékot tulajdonítok a közlésének? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel irányította Éva nővér figyelmünket arra, hogy házasságunkban, kapcsolatainkban óriási jelentősége van közléseink milyenségének. Gondolatait megoldáskísérletekkel zárta, melyek közül az egyik gyöngyszem: „Hajtsd oda szíved fülét a másikhoz!”. Tudjunk figyelni a szívünkkel is a másikra és merjünk imádkozni a Szentlélekhez közléseink sikerességéért!

A nővér lerakta számunkra az alapokat. Bizonyára mindannyian kaptunk útravalót, gondolkodni- és változtatnivalót is. Reméljük, lesz alkalmunk a házastársi kommunikációról középhaladó, haladó szinten is hallani, majd ezáltal tovább fejleszteni közléseinket!

 

Istennek legyen hála, hogy ismét szentelhettünk egy estét házasságunk ápolására, egységünk mélyítésére!

György Adrienn

 

 

Comments are closed.