– A mai evangélium (Mk 12,28–34) a szeretet törvényét és parancsát tárja elénk. Gondoljuk át mi is és kérdezzük meg önmagunktól, hogy mennyire szeretjük egy: Istent, kettő: embertárainkat, három: mennyire vagyunk igazán magyar keresztények, szeretjük-e hazánkat, népünket? Kérjük Istenünket, hogy erősítsen meg, gyengeségeinket pedig bocsássa meg – szólította önvizsgálatra a híveket Nagy Károly apátkanonok, plébános a veszprémi bazilikában a november 4-i vasárnap esti szentmisén, melyet Felker Zsolt káplánnal mutatott be. A nemzeti gyásznapon tartott szentmisén az egybegyűltek az 1956-os forradalom leverésének 62. évfordulójáról, valamint a gyászos események áldozatairól is megemlékeztek, az ökumenikus ünnepi alkalom során Niederhoffer Zoltán református és Isó Zoltán evangélikus lelkész mondott imát.

Az apátkanonok igehirdetése részeként idézte a Katolikus Egyház katekizmusának első fejezetében, bevezetőként megfogalmazott kijelentést: „Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, mert Istentől és Istenért teremtetett; Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert, és az ember csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet szüntelenül keres.”

– Ez a mai kor problémája, hogy ezt az utat az ember elfelejtette, zsákutcának tekinti és nem mer behajtani, pedig egyirányú út ez – emelte ki Károly atya, aki rámutatott, hogy a mai világ felcseréli az értékrendeket, s ma már az embert tekinti Istennek, belé veti bizalmát és erejét. A mai világ értékrendjében elvész az Isten iránti tisztelet, helyette az emberbe próbáljuk ezt a tiszteletet beleplántálni, emberekre próbálunk istenekként tekinteni. – Vagyis, az emberi tetteknek nincs háttere, nincs ott az Isten – mutatott rá az apátkanonok, hangsúlyozva, éppen ez volt november 4-e borzalmas tragédiája is, hiszen emberek az Isten képében akartak döntéseket hozni, embereket tönkretenni, rabszolgává formálni. – Mi magyarok, akik ma a gyász napjáról emlékezünk meg, próbáljuk megérteni azoknak az áldozatát és szeretetét, akik feláldozták az életüket is a hazáért, a jövőért, érettünk. Próbáljuk megérteni, hogy ha ezt az értéket félredobjuk, hazánk árulói leszünk, az értékeket odadobjuk a disznóknak, és mindannyian elveszünk, Isten nélkül – fogalmazott az atya.

Niederhoffer Zoltán református lelkész ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy – bár számos, a vasárnapihoz hasonló gyásznap és szomorú, elveszített csata, borús esemény árnyalja azt – magyar történelmünk összeségében sikeres volt. – Sok csatát elveszítettünk, de a háborút megnyertük. Teljes folytonosságban ezer éve fennálló állam nemcsak itt, Európa közepén, de a világban is ritkaság. Sok mindent elveszítettünk, de a legfontosabbat megnyertük: itt vagyunk, van hazánk, van államunk, van országunk. Van hely, ahol élhetünk, ahol Istent magasztalhatjuk, igen, ez sikeres múlt. 1956. november 4-én valamit elveszítettünk, de ma valamit megtalálhatunk: az Istent, aki nekünk várunk, kősziklánk, pajzsunk és oltalmunk, és az volt mindig, ezer éven át – hangsúlyozta a lelkész, aki hozzátette, éppen ezért ez a valódi siker, hogy van vallásunk, hitünk, mert ebben van a megtartó erő.

Isó Zoltán evangélikus lelkész az ökumenikus megemlékezés jegyében arról beszélt, hogy ezen a napon, egy 62 évvel ezelőtti hajnalon súlyos túlerővel érkeztek meg a sötétség csapatai, akik leigáztak mindent, vérbe fojtva az igazságot, a szabadságot, az egész nemzetet.

– Akkor, és azt követően még néhány évtizeden át úgy tűnt, hogy győztek. Ám a sötétség erői csak egy ideig terjeszkedhetnek, míg el nem jő Jézus Krisztus, aki legyőzte a sötétséget – emelte ki Isó Zoltán, aki hangsúlyozta, Krisztus követői ma is harcban állnak a gonoszság erői, a bűn, a megtévesztés, a kétértelműség, a zűrzavar sötét erőivel szemben, nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a végső, a döntő győzelem azonban mindig Jézus Krisztusé.

A szentmise végén a katolikus lelkipásztorok a protestáns lelkészekkel közösen áldották meg a megjelenteket.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Comments are closed.