Idén 42 önkéntes részesült az elismerésben, amelyet október 7-én adott át Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója a Magyar Szentek templomában, Budapesten. Az ünnepségen részt vett Mádl Dalma asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete is. A hálaadó szentmisén közel húsz plébános koncelebrált, akik a díjazottakkal érkeztek az ünnepre, köztük Szijártó László esperes-plébános, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat, amelynek célja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás. Az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Katolikus Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik a legrászorultabb embertársaikat. Élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruhákkal, bútorokkal és egyéb tárgyi adományokkal támogatják a nehéz szociális körülmények között élőket. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra. Tárgyi és pénzadománygyűjtéseket, jótékonysági programokat, segélyakciókat, nyári táborokat szerveznek. Gyakran adományokat pakolnak, válogatnak, majd készítenek belőlük hasznos csomagokat, amelyeket el is juttatnak a legnehezebb sorsú emberekhez, családokhoz. Sok időt szánnak a családok meglátogatására és szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Saját karitász közösségük lehetőségein túl, az egyházmegyei és országos segélyakciókba is becsatlakoznak, további feladatokat és adminisztrációt is felvállalva. Különösen érzékenyek a legelesettebbek, az idősek, betegségben szenvedők és a gyermekek problémái iránt. Karitász csoportjuk tagjaival és település szervezeteivel élő és jól működő példaértékű kapcsolatokat, együttműködéseket alakítottak ki, amelyek a rászorulók javára szolgálnak. A „kézzel fogható” karitatív feladatok mellett imádkoznak a rászorulókért, támogatókért és önkéntesekért. Mindezek mellett valamennyi díjazott különösen nagy odaadással, elhivatottsággal és türelemmel áll a rászorultak mellett vigaszt nyújtva a nehézséggel küzdők számára.

Az ünnepségen a díjazottakat Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese méltatta. Rámutatott, az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik a legrászorultabb embertársaikat.

„Nagyon nagy meglepetést, örömet és meghatottságot éreztem, amikor a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász értesítését megkaptam, hogy 2017.10. 07-én, Budapesten, a Magyar Szentek Templomában az eddigi karitász munkám elismeréséül „Caritas Hungarica” kitüntetésben részesítenek. Lelkiekben felemelő érzéssel töltött el, hogy ez a megtiszteltetés a Rózsafüzér Királynőjének ünnepére esett, hiszen Ő jobban tudja, mi szolgál lelkünk javára. Ez az elismerés számomra azt is jelenti, hogy figyelnek Ránk, számon tartanak minket és értékelik a munkánkat. Ez a tudat új erőt és lendületet ad az elesettek, rászorulók további segítésében, mert „Jót tenni jó, higgy ebben, érdemes!” Úgy érzem, ezt a néha nehéz munkát, évek hosszú során igyekeztem önzetlenül végezni, a jó Isten segítségével másokért. Életem boldogságához hozzá tartozik a másokon való segítés. Sokszor a gondjaik meghallgatása is elegendő egy két jó tanács kíséretében. Tapasztalatom, hogy a jó szó, mosolygás, vidámság is nagy orvosság a szomorú, reményt vesztett embereknek. Istennek köszönöm, hogy erre a szolgálatra meghívott és kérem, hogy további szerető-szolgáló munkámhoz adjon erőt és egészséget!” – mondta el Varga Zoltánné, A zirci Árpád házi Szent Erzsébet katolikus Karitász csoport tagja.

DÍJAZOTTAK a Veszprémi Főegyházmegyéből

Ughy Istvánné megalakulása óta a csóti Szent Mihály Karitász Csoport oszlopos tagja, de szeretetszolgálata már jóval előtte elkezdődött. Legyen szó betegápolásról, a templom szépítéséről, csomagok kiosztásáról, gyerekek felügyeletéről, rá mindig lehet számítani. Ili néni 1938. február 12-én született Csóton. Gyerekkorában átélte a Szovjet megszállás viszontagságait, veszteségeit. Mint annyian mások, Ő is vesztett el testvéreket (3 fiút), így maradtak ketten nővérével, akivel a nagy korkülönbség ellenére igazi, szeretetteljes és szoros kapcsolata maradt végig.

Vidám természete révén, a mai mesékben ,,csak a szépre” emlékszik. Sajnos édesapját egészen kislányként tragikus körülmények között elvesztette, és már nagyon korán rákényszerült a munkára. Egészen fiatalon már kapálni jártak és a ház körüli munkából is kivette a részét. (Ami a mai napig érezteti hatását. Még mindig nem tud senki olyan gyorsan és precízen kapálni, mint Ő.)

Kamasz korában szeretett táncolni. Azt mondták ő volt a legszebb lány Csóton. Gyönyörű hangja volt, és nagyon szerette a szépen mindenben. A szorgalmas kislányból hatalmas szívű, szeretetteljes felnőtté vált. Házasságkötése után két gyermeke, egy fiú és egy lány született. Nagyon vidám, boldog élet volt ez, sok-sok baráttal, ismerőssel, vidámsággal, felejthetetlen történetekkel.

Sajnos a tragédia nem kímélte. Fiatalon, 50 évesen elvesztette férjét. Nagy fájdalmát, talán akkor egy éves elsőszülött fiú unokája tudta kissé enyhíteni. (Hála Istennek, azóta három felnőtt fiú unokája van, és számtalan ,,örökbe fogadott”.

Nehéz évek jöttek számára, de megmutatta a sorsnak, hogy milyen erő lakozik benne. Talpra állt és onnantól az élete a szolgálatról szólt. Ő lett a falú ,,Ili nénije”, és maradt a mai napig is.

Varga Zoltánné 18 éve töretlen lelkesedéssel és alázattal segíti a zirci és közigazgatásilag Zirchez tartozó településen élő rászorulókat, hogy könnyebb, boldogabb hétköznapokat élhessenek meg. A gondozottjaival szinte napi kapcsolatban van. Varga Zoltánné Zsóka 1999-ben alakult zirci karitász csoport alapító tagja, 2007 óta pénztárosa. Az elesett családok és gyerekek nagy patrónusa. Példamutató módon Krisztus tanítását követve, jó cselekedetekkel, alázatos segítségnyújtással karolja fel a nehéz sorsú családokat, amit mindig nagy érzékkel, szeretettel végez. Nagy-nagy empátiával rendelkező ember, aki sajátját az utolsó falatját is képes lenne gondolkodás nélkül megosztani rászoruló embertársával. Tudják a rászorulók, hogy időt, fáradságot nem sajnál, ha segíteni kell. A húsvéti, karácsonyi csomagokat saját autóján viszi a lakásukra, ott elbeszélget velük, meghallgatja Őket, jó tanácsokkal látja el.

Aktívan részt vesz a karitász által szervezett programokon, lelkigyakorlatokon.

Összegezve Ő az az ember, akiben minden jó tulajdonság megvan, ami a karitász munkához elengedhetetlenül szükséges.

Kovács Lajosné a 6 éve alakult csóti Szent Mihály Karitász Csoport oszlopos tagja, ám szolgálata nem csak 6 éve kezdődött. Nagy segítséget jelent az ő munkája a falu életében. Legyen szó a templom körüli teendőkről, betegek ápolásáról, látogatásáról, vagy a gyerekek táboroztatásáról. Minden hittantáboros tudja, hogy senki sem tud olyan finom teát főzni, mint Teri néni! Csóton született 1943. január 27-én. Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd a pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1961-ben. Ezt követően Budapesten tanult és gyógyszertári asszisztens szakképzettséget, majd később analitikus szakasszisztens képzettséget szerzett.

A szakmai tanulmányai elvégzése idejét és házasságkötése utáni négy évet leszámítva Csóton él. Ismer mindenkit a faluban, és őt is ismeri mindenki.

Egy leánygyermeke és két egyetemista fiú unokája van. Férje tíz évvel ezelőtt hunyt el. Nagy odaadással, aktivitással és szeretettel gondoskodik mindenkiről és segíti családját, beleértve a tágabb rokonságot is. Fiatalokat meghazudtoló energiával képes segíteni bárkinek és bárkin.

Három évvel ezelőtti komoly betegségét, nagy akaraterővel és keresztény hitével győzte le.

Aktivitása, segítőkészsége azóta is töretlen. Nagyon vallásos családban nevelkedett, katolikus hite nagy erőt jelent életében, és sok alkalmat megragad arra, hogy az evangéliumot beszélgetésekben hirdesse.

A 6 éve alakult Szent Mihály Karitász Csoport oszlopos tagja, ám szolgálata nem csak 6 éve kezdődött. Nagy segítséget jelent az ő munkája a falu életében. Legyen szó a templom körüli teendőkről, a betegek ápolásáról, látogatásáról, vagy a gyerekek táboroztatásáról. Minden hittantáboros tudja, hogy senki sem tud olyan finom teát főzni, mint Teri néni!

Ő mindenki “keresztmamája”:)))

Teri néni, Ili nénivel együtt a Szent Mihály Karitász Csoport, és Horváth Tamás plébános úr jobb kezei.

 

Screenshot-2017-10-12 Veszprém-Főegyházmegyei Karitász
Screenshot-2017-10-12 398A7977 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7354 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7458 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7479 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7571 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7591 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7700 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7703 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7809 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7877 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7978 jpg
Screenshot-2017-10-12 398A7836 jpg
 

Comments are closed.