Nagy Zoltán Orbán Balázs-díjas székelyudvarhelyi mérnök, tanár, hitoktató, Márton Áron-kutató tartott filmvetítéssel egybekötött előadást április elején a KÉSZ megyei szervezeteiben, Veszprémben a Padányi Gimnáziumban és Várpalotán a plébániai közösségi házban.

A vendég unikális értékű háromrészes dvd-filmjének – A Hegy – mozaikképek Márton Áron életéből címmel – 2015-ben, a Márton Áron-emlékév jubileumi nyitó ünnepségén, Kolozsvárott volt a premierje. Alkotásából megyénkben mindkét helyszínen ezúttal egy-egy egyedi válogatást mutatott be.

A film végigkíséri az erdélyi fehér vértanú püspök életútját gyermekkorától, pappá, majd püspökké szentelésén, börtönévein és több mint tíz éves háziőrizetén át egészen haláláig. Elkészítését mintegy 25 éves kutatómunka előzte meg, ismertette bevezetőjében az előadó. 1993-ban még Mihály József, akkori székelyudvarhelyi káplánnal határozták el, hogy felkeresik mindazokat a településeket, ahol szolgálatai során Márton Áron megfordult, s megkeresik, megszólaltatják mindazokat a személyeket is, akiket valamilyen kapcsolat kötött össze a főpásztorral, vagy akik lelki, illetve tárgyi emlékeket őriznek a püspökkel való találkozásaikról, bérmakörútjairól, ünnepi szertartásokról. Később a kutató- és gyűjtőmunkát Nagy Zoltán egyedül folytatta. Az évek során több ezer fényképpel, hangfelvétellel, újságcikkel, írásos dokumentumokkal gazdagodott a gyűjtemény, és egy eredeti mozgófilmre is rábukkant, amelyet a püspök egyik bérmakörútján készített egy székely paptestvér kezdetleges technikájú felszerelésével. Hosszú, fokozatos, aprólékos munkával sikerült mindent digitalizálnia, s az összegyűlt forrásokból állította össze három részes öt és fél órás dvd-filmjét. Az évek során többen elhaláloztak a megszólítottak/megszólalók közül, így a filmnek ezen archív felvételei pótolhatatlan értékű helytörténeti, egyháztörténeti forrásnak is tekinthetők ma már. Elmondta, hogy gyakran ütközött ellentmondásokba is az emlékezők elbeszélései nyomán, mivel az elmúlt évtizedekben sok-sok legenda szövődött egybe a tényekkel a püspökkel kapcsolatban. Ezért szükséges volt ezeknek utána járnia, és a hiteles források szerint megszűrni az emlékképeket, hogy csak a tények maradjanak meg az összeállításban. A film elkészítésében egyébként a Győr-Sopron megyei Láziban élő kiváló szociológus, Virt László segítette munkáját tanácsadóként, lektorként (aki a veszprémi bemutatón személyesen is részt vett), aki Márton Áron életének legelismertebb magyarországi szakértője, monográfusa.

Nagy Zoltán kutatómunkájának egyik legizgalmasabb állomása volt, mikor  betekinthetett a bukaresti titkos levéltár egyik munkatársa révén a Márton Áronról fennmaradt dokumentációba is. Ennek során kiderült, hogy a püspök volt a legmegfigyeltebb személyiség a román diktatúra idején, róla készült a legtöbb jelentés; utána a sorban miniszterek, állami alkalmazottak következnek. Róla 70 ezer A4-es méretű legépelt szöveg maradt fenn. A román szocialista rezsim nagyon félt tőle, még halála után is, fűzte hozzá Nagy Zoltán. A főpásztor ugyanis végig egyenes derékkal, hajlíthatatlanul, Hegyként (innen a dvd címe) állt ki hite, s az egyház autonómiájáért a legkegyetlenebb egyházüldözés idején is. Elmondta, hogy munkája során megtapasztalta Erdélyt járva, hogy Márton Áront ma is szinte szentként tisztelik az emberek.

A kutatás nem ért véget, a gyűjtött anyag ma is nap nap után tovább bővül, fűzte hozzá végül. A film 2015-ös bemutatója óta több mint 70 településén fordult meg vetítésekkel egybekötött előadásaival. Missziójának célja, hogy végigjárja a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeit, megismertesse a legendás hírű főpásztor életét, s ez által támogassa Isten szolgája, Áron püspök folyamatban lévő boldoggá avatását. Előadókörútjai során előadást tartott 2015-ben Magyarországon a Parlament Márton Áron-emlékülésén is, de eljutott filmjével Augsburgba is, valamint a közelmúltban a brüsszeli magyarok közösségébe.

Veszprémben és Várpalotán is nagy érdeklődés kísérte előadását, a film megrendítő és felemelő élménye sokakat könnyekig meghatott. Az előadás végén Várpalotán felcsendült a boldoggá avatásért szóló imádság is, melybe a KÉSZ-tagjai is bekapcsolódtak. Nagy Zoltán dvd-filmjéből lehetőség volt vásárolni a helyszínen, jelképes áron. Az előadó elmondta: filmjének összes bevételét felajánlotta a Gyulafehérvári Érsekségnek Isten Szolgája, Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának támogatására.

Toldi Éva

 

 

Comments are closed.