Rendhagyó ünnep zárta le a nemesvámosi egyházközség és tizenkét társegyházközsége a fatimai jelenés 100. jubileumi emlékévét. Május 13-án, az első jelenés 101. évfordulóján a Balaton vizén tartott rózsafüzér imádságot és szentmisét a népes ünneplő sereg: idősek, fiatalok, családok kisgyermekekkel, a Szent Miklós hajó fedélzetén.

A kihajózást követően a hajó kapitánya mesélte el a Szent Miklós hajó különleges történetét, ahogyan Izmirből Magyarországra, majd pedig a Dunáról a Balatonra került a hajó. A jármű az emberi összefogás szimbóluma is egyúttal, hiszen a Balatoni Hajózási Részvénytársaság szinte minden dolgozójának összefogására volt szükség, hogy ez a hajó idejusson, átépítsék és ismét munkába álljon a Balaton vizén.

A hajó a Tihanyi félszigetet kerülte meg, miközben a különböző csoportok a rózsafüzért imádkozták. Az első tizedet a zarándokló idősek képviselője, a másodikat cserkészek, a harmadikat a Fatimában járt fiatalok, a negyediket az édesanyák, az ötödiket pedig a nemesvámosi rózsafüzér társulat képviselője imádkozta. Ezt követően kezdetét vette a szentmise, melyet Gere Dávid Márk SMC plébános celebrált. A szentbeszédben elsőként a különleges helyszínről esett szó. Míg a szentmise normál helyszíne a templom, mint szent hely, a különleges természeti helyszíneken mondott szentmise különleges hálaadás Istennek a teremtett világért. Ezzel mintegy kifejezhetjük az egész teremtett világ hódolatát a Teremtő Isten előtt. A szentbeszéd fő tanítása azonban arról szólt, hogy Jézus a kereszten Jánoson keresztül az egész Egyház anyjává tette Máriát. Mária komolyan vette és veszi ezt az anyai szerepét. Éppen ezért látta szükségesnek és sürgetőnek, hogy 1917-ben az első legnagyobb világégés és a kommunizmus terjedésének idején megjelenjen Fatimában és elhozza az Ég üzenetét a világnak. Az üzenet ma is időszerű: imádsággal, engeszteléssel és áldozatokkal lehet leginkább jobbá és szebbé tenni ezt a világot. Ne mások korszakalkotó döntéseire várjunk, hanem kezdjünk el mi más, jobb életet élni, imádkozni, engesztelni, áldozatokat hozni.

A szentmise végeztével volt még lehetőség a kötetlen beszélgetésre, nézelődésre, az emberi találkozásokra. Idősek-fiatalok egyaránt szép élménnyel gazdagodva térhettek haza Balaton-felvidéki otthonaikba. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását, amely lehetővé tette ezt a feledhetetlen ünnepet!

(Nemesvámosi Egyházközség)

Fatimanap a Balatonon (1)
Fatimanap a Balatonon (2)
Fatimanap a Balatonon (3)
Fatimanap a Balatonon (4)
Fatimanap a Balatonon (5)
 

Comments are closed.