Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek július 1-jén Pápán a Tókertben, a Szent Benedek Plébánia 70 éves jubileumán. 1945-ben, a háború végén úgy gondolták, hogy jó lenne a Tókertben élőknek is szentmisét tartani.
„Az Istent kereső vágy indította Pápa Kertváros sokat szenvedett lakóit a Szent Benedek Egyházközség megalapításának gondolatára.” 1945 karácsony éjszakáján kigyúlt a betlehemi csillag a kertvárosi iskola-kápolna felett, Dr. Horváth Detre bencés tanár bemutatta az első éjféli szentmisét. A kellékeket a bencések és az irgalmas nővérek bocsátották rendelkezésre. Dr. Becse Gaszton Celldömölkről érkezett, aki ajándékként egy harangot is hozott magával. Ő kezdte meg az ideiglenes kápolna építését. 1945. június 19-én vasárnap volt a kápolna és a harangszentelés, ettől a naptól kezdve minden vasárnap és hétköznap volt szentmise, a tókertiek nagy örömére. Kezdetben bencés atyák szolgáltak a plébánián, majd 1965-től Molnár Zsigmond. Dr. Mail József apát-plébánost, a Pápa I. plébánosát, 2007 augusztusában bízta meg Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a plébánia vezetésével. Jelenleg Szijártó László látja el a lelkipásztori feladatokat – tudtuk meg Szijártó Lászlótól, aki hozzáfűzte, a gyülekezeti élet pontosan olyan, mint 70 évvel ezelőtt. Igazán élő, aktív és tevékeny egyházközösség működik, ahol kicsik és nagyok egyaránt kiveszik a részüket a vallási élet gyakorlatából és a plébánia területén lévő munkákból.

A 70 éves jubileumra egy fa Szent László szobrot helyeztek el a plébánia udvarán, melyet Bálint József faszobrász és Nagy Viktor asztalos készítettek. A faszobrot dr. Márfi Gyula érsek áldotta meg a szentmise elején. Tavaly Szent László éve volt, ő ma is élő példaként élhet, hiszen olyan erényekkel bírt, amelyek a hétköznapjainkból ma hiányoznak. Élete mindenkinek példakép lehet.
A jubileumi ünnepélyen Kontrát Károly parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes is részt vett, aki mint mondta, örömmel jött a Szent Benedek Plébánia 70 éves évfordulójára, hiszen a mai nap ünnepnap valamennyi tókertinek.
-A plébánia az elmúlt 70 évben a helyieket szolgálta, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tókertiek olyan közösséget alkotnak, ahol a mai napig segítik, figyelnek egymásra a lakók. Örülök, hogy ennek az egyházközösségnek a tagja lehetek, mivel sok szép emlék köt ide, hiszen itt volt az esküvőm, a gyerekeim keresztelője és az elsőáldozása is. Az egyházközösség a mai napig él, és azokat a szabályokat, amelyeket 70 évvel ezelőtt megfogalmaztak, ma is tartják – emelte ki Kontrát Károly, majd köszöntötte azokat, akik 70 évvel ezelőtt is ott voltak a plébánián, s köszönetét fejezte ki a munkájukért, amely hozzájárult ahhoz, hogy most ünnepelhettünk, s azt kívánta, hogy a plébánia és az egyházközösség még nagyon sokáig fennálljon.

Áldozó Tamás polgármester is szólt a szép számban megjelentekhez. Mint mondta, fontos a tókertiségünk, ami sok mindenből táplálkozik. Ő is ebben a templomban keresztelkedett meg, s gyermekei is. Büszke arra, hogy megtalálta ebben az egyházközösségben a helyét, s azt kívánta, legyen sok olyan hely, mint ez, ahol sokakat meg tudnak szólítani, sokan hazatalálnak ide, s ettől erősödik a város is és a nemzet is.
A szentbeszédet dr. Márfi Gyula érsek tartotta. Mint mondta, nekünk az a feladatunk, hogy őrizzük az Istent a magunk lelkében. Mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a kis élő kövek, amelyekből felépül a templom. Mi tehát tagjai vagyunk az Isten élő nagy templomának, az anyaszentegyháznak.

A rendezvény végén átadták a Szent Benedek Plébánia alapításának 70. évfordulója alkalmából szervezett versenyek győzteseinek jutalmait. Az egyik egy három fordulós levelezős hittanverseny volt, melyet a plébániához tartozó két általános iskola alsó tagozatában hirdettek meg. Témája az újszövetség, Szent Benedek és a plébánia volt. A megmérettetésen 52 diák indult. A másik pedig egy rajzverseny volt, melyre a város általános iskolásai nevezhettek, összesen 75 pályamunka érkezett, a téma Szent Benedek és csodái voltak. Az elismeréseket dr. Márfi Gyula és Kontrát Károly adták át a gyerekeknek.
A jubileumi program szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: www.papa-ma.hu

3
7
6
5
8
2
9
10
11
4
1
 

Comments are closed.