Május 24-én, csütörtökön, a délelőtti órákban érkezett meg Pápára, a Nagytemplomba a 2020-ban megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje.

A kongresszusra való készület jegyében a kereszthez kapcsolódó program szentségimádással kezdődött, melyet a Fő téri Rózsafűzér Társulat tagjai a plébániához tartozó hívőkért ajánlottak fel. A szentségimádás után Mail József apát-plébános mutatott be szentmisét a Pápai Esperesi Kerület papjaival. Szentbeszédében az1938-ban megrendezésre került, valamint a 2020-ban megrendezésre kerülő kongresszusról beszélt.

A pénteki nap laudessel, a zsolozsma reggeli dícséretével, majd szentmisével kezdődött, amelyeket Megyesi Ferenc káplán vezetett. Szentbeszédében káplán úr a szentáldozás fontosságáról, valamint pontos formáiról  beszélt. A délelőtt a hittanosoké volt, hiszen a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, valamint a plébániához tartozó többi iskolák diákjai ismerkedhettek meg a kereszttel, valamint a NEK-ről halhattak információkat Mail József apát-plébános úrtól, a pápai katolikus iskola lelki igazgatójától, valamint Megyesi Ferenc káplántól. Mindegyik csoport tagjai, mielőtt visszatértek volna iskoláikba, hódoltak a kereszt előtt. Kora délután Salgó Ferenc c. esperes kanonok, a Szent Anna plébánia plébánosa tartott szentórát a plébániájához tartozó hívőkkel. Az irgalmasság szent órájában apát-plébános úr vezetésével keresztúttal emlékeztek meg a város lakói megváltásunk szent titkairól. A délután folyamán Bali Tibor h. esperes, külsővati plébános, valamint Dióssy Iván vaszari plébános mutattak be szentmisét plébániáik hívei számára, mely szentmisében helyettes esperes úr a kereszt misztériumáról elmélkedett. Az esti program a zsolozsma esti dicséretével kezdődött, melyet szentmise követett. A szentbeszédben Megyesi Ferenc a kereszt és az eucharisztia kapcsolatáról elmélkedett. Az este szentségimádással fejeződött be, melyet a Világban Élő Kármeliták Attyapusztai közössége vezetett.

A szombati nap ismét közös zsolozsmázással kezdődött, melyet szentmise követett. A szentmisében Szijártó László esperes plébános arról elmélkedett, hogy a szégyen fájából hogyan lett erőforrásunk alapja. A szentmisét követően a pápai Szent László Kolping Család végzett szentórát a kereszt előtt, a Szent Kereszt misztèriumáról elmélkedve. Csak a kora délutáni órákig fejezhették ki a város és a környék lakói csendesen hódolatukat a kereszt előtt, hiszen a délután folyamán három jegyespár kötött házasságot a Nagytemplomban.

Az esküvőket szentmise, valamint áhítat követett, melyeken a Szent Benedek (Tókerti) plébánia kórusa működött közre. Mind a szentmisében, mind az áhítaton Megyesi Ferenc káplán az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal való személyes kapcsolatunkról elmélkedett.
A vasárnapi nappal érkeztünk el a missziós kereszt programjának csúcsára, hiszen ezen a napon vehették magukhoz fiataljaink, mintegy 70-en, először Krisztus Testét a szentáldozásban. A 9 órai szentmisében a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola diákjai, a 11 órakor kezdődő misében pedig a Fő téri plébániához tartozó, de más iskolákban tanuló fiatalok.

A 11 órai szentmise végén vettünk búcsút a kereszttől, hiszen a tervek szerint a délután folyamán szállították volna el, ám a kereszt elszállítása valójában csak hétfőn, a délelőtti órákban történt meg, így a tervezettnél még fél nappal több idejük volt a Pápán és környékén lakó embereknek hódolatukat kifejezni a kereszt előtt, valamint elmélkedni a Szent Kereszt misztériumáról.

33134473_1679980415450348_2597971755381293056_n
33377015_1679982555450134_5763593064643821568_n
33605802_1683384068443316_4850261830993444864_n
33436530_1681540528627670_2053882412105990144_o
33703563_1683385418443181_708740556699729920_o
33664141_1683382905110099_6253140154370752512_o
33653371_1683386988443024_4013281797172363264_o
33607349_1683386158443107_3355724116630962176_n
33489281_1681539508627772_5744545004945145856_o
33447268_1681535361961520_5592493769573269504_o
33434824_1681532761961780_7765983581989502976_o
33429040_1681533748628348_8519959657668673536_o

 

 

 

Comments are closed.