Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepén, szeptember 29-én, a Szent Mihály Bazilikában ünnepi szentmise keretében Márfi Gyula érsek diakónussá szentelte Kopácsi Máté papnövendéket.

 

 

A szentelés szertartása kezdetén Varga István, a Boldog Gizella Szeminárium rektora kérte érsek atyát, hogy szentelje diakónussá az akolitust.

A szertartás alatt a szentelendő ígéretet tett feladata hűséges vállalásáról.

A Mindenszentek litániája alatt leborult a földre és a jelenlévő papokkal, valamint a szentelésre érkezett hívekkel és rokonokkal együtt kérték Isten szentjeinek közbenjárását.

A szentelési szertartás keretében az érsek a kezét a szentelendő fejére téve mondta el a szentelés legfőbb imádságát: “Küldd el reá a Szentlelket, kérünk, Istenünk, hogy hétszeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjen.” Végezetül a felszentelt új diakónust beöltöztették liturgikus ruháiba: ráadták a diakónusi stólát és a dalmatikát. Ezek után Márfi Gyula érsek átadta szolgálata eszközét az evangéliumos könyvet. Először az érsek, majd a diakónusok is békecsókot váltottak a felszentelt diakónussal.

A szertartás folytatásában már az újonnan felszentelt diakónus voltak a főpásztor segítségére a szentmise bemutatásában.

Kopácsi Máté hivatásának kialakulásáról így mesélt: Kislődön nevelkedtem, ahol meghatározó volt számomra a falu és a falusi emberek, valamint plébánosom,  Markója László vallásossága. Az esperes úr vezetett be a papi élet rejtelmeibe és nagyon sok mindent kisgyerekként hallottam tőle, hogyan élte meg papi hivatását. Szerettem volna katolikus iskolában továbbtanulni, de először mégsem oda jelentkeztem, hanem egy szakközépiskolába, de végül mégis a Padányi Bíró Márton Római Katolikus gimnáziumban érettségiztem. Érettségi után rögtön kértem a felvételemet a Veszprémi Főegyházmegye papnövendékei közé. Miután Érsek Úr felvett, elkezdtem a tanulmányaimat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. Két év után Érsek úr és Rektor Úr döntése alapján Freiburgban, Németországban folytattam tanulmányaimat. A szentelés után is oda fogok visszamenni, befejezni tanulmányaimat. Várhatóan 2020-ban szentelnek pappá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Comments are closed.