Nagypéntek délután 3 órakor, Jézus halálának idején kezdődött a szertartás a Szent Mihály Bazilikában. A Szent Mihály kórus és papnövendékek énekelték a passiót János evangéliumából. A három részből álló nagypénteki szertartás első része a főpásztor szentbeszéde után egyetemes könyörgésekkel zárult. Ezután következett a kereszt előtti hódolat, ahol az érsek a letakart feszületről levette a leplet és énekelve szólított az imádásra: „Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága!”, majd elkezdődött a hódolat a kereszt előtt. Ezután az áldozás következett, végül a szertartás befejezéseként a papság és az asszisztencia, majd a hívek levonultak az altemplomba, a szentsírhoz.

 

Comments are closed.