2017. május 9-én Olaszfaluban gyűltek össze a Zirci Esperesi Kerület papjai: Horváth Lajos esperes Bakonynánáról, Prímász Róbert Nagyesztergárról, Horváth István Bakonyszentlászlóról, Huszár Lőrinc Zircről, Imrefi Mór Olaszfaluból, Schäffer Zoltán Borzavárról, Beke Zsolt Tésről, Holubák Attila Ácsteszérről, Aradi László Bakonyszombathelyről és Csomay Tünde lelkipásztori munkatárs. A tavaszi koronát szentmisével kezdtük, melynek főcelebránsa Márfi Gyula érsek atya volt. Érsek atya a homíliájában ismertette Szent László királyunk életét munkásságát. Párhuzamot vont a szentkirály államformáló munkája és mai világunk hiányossága között. Amit Szent László tett, az mind hiányzik a mai Európából.  A szentmise után a plébánián Aradi László atya tartott előadást Szent Lászlóról. László atya ismertette a legendában és a történelemben szereplő Szent Lászlót. Példaképe lehet a férfiaknak, akik megvallják és élik a hitüket, akik védelmezik az elesetteket, szegényeket, nőket, akik igazi férfiak akarnak lenni. Az előadás után a hozzászólások következtek, majd pedig egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött ebéd.

 

Comments are closed.