A Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjét, Boldog Gizellát ünnepelték szombaton, május 13-án Veszprémben. A hagyományos Főegyházmegyei zarándoklaton az ünnepi szentmise főcelebránsa Márfi Gyula érsek volt. Boldog Gizella ereklyét ezen az ünnepen a szentmise idejére díszes körmenetben együtt vitték a Szentháromság téren felállított színpadra idén a Fatimai Szűzanya szobrával, mivel pont száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án jelent meg Szűz Mária három kisgyermeknek Fatima közelében.

Az ünnepi szentmise szónoka Tamás József gyulafehérvári segédpüspök volt. Homíliájában Boldog Gizella alakját és keresztény erényeit idézte fel. Ő egész életét arra tette rá, hogy ezeket a keresztény értékeket népünk közkinccsé tegye. Úgy élt népünk, mint akinek szívében ott az Isten, kezében ott az evangélium, ajkán ott az Isten dicsőítése és szeme az égre van emelve.  Ezek a keresztény értékek határozták meg népünk életét évszázadokon keresztül. Az elmúlt negyven év ateista ideológiája próbált ezt a szép örökséget a keresztény kincseket kilopni a mi szívünkből és lelkünkből. Ez a globalizálódó világunk sem kegyesebb mihozzánk, azt a romlást, amelyet az elmúlt rendszer okozott nekünk, még jobban elmélyítette. Ennek a gondolkodásnak a szüleménye, hogy ma már semmi sem szent. A történelem bizonyság rá, hogy amilyen mértékben Isten meghal az ember tudatában, olyan mértékben hal meg az ember a maga emberségében.

Wass Albert Intelem című verésből idézett:

“… A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!”

Boldog Gizella ünnepe arra figyelmeztet minket, hogy keresztény öntudatunkban erősödjünk, mert ha sokan vagyunk és sokan leszünk, akik így gondolkozunk és így élünk, akkor ennek a népnek nem csak múltja, hanem jövője is lesz.

A szentmise végén ötödik alkalommal adták át a főegyházmegye kilenc tanulójának kiemelkedő tanulmányi eredményük és példamutató hitéleti tevékenységük elismeréseként a Szent Imre-díjat. További huszonnégy tanuló oklevelet vehetett át.

A Szent Imre-díj idei díjazottjai:

Bali Réka – Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, Ajka

Cziráki Csongor – Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Veszprém

Fodor Georgina – Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Tótvázsonyi Tagiskolája, Tótvázsony

Horváth Eszter – Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely

Klein Anna – Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém

Kovács Máté – Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Várpalota

Németh Eszter – Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa

Pongrácz János – Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola, Veszprém

Rohály Boglárka – Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca

 

Comments are closed.