Október 20-án, szombaton délelőtt került sor a hit évének ünnepélyes megnyitójára a Veszprémi Főegyházmegyében. Márfi Gyula érsek papjaival, papnövendékeivel a főegyházmegye távolabbi területeiről is érkezett hívek előtt mutatta be az ünnepi szentmisét. A szentbeszéd rendhagyó módon egy verssel kezdődött, Östör Dániel, a főegyházmegye papnövendéke mondta el Sík Sándor: Hiszek című versét. Érsek atya is több versből idézett beszédében, amelyben felidézte, hogy már VI. Pál pápa is 1969-ben hirdetett Hit évét. Napjaink kiemelt jelentősége van a hitnek, sok a célt tévesztett, kereső ember. Az utóbbi évtizedekben a tudományos materializmus került előtérbe, de az emberek mégis érzik, hogy hit nélkül nem lehet élni. A szentmisét a Bazilika Szent Mihály kórusának éneke tette ünnepélyesebbé.

A szentmise után egész napos szentségimádás kezdődött. Óránként váltották egymást a főegyházmegye pasztorális csoportjai, valamint a helybeli egyházközségek képviselői. A nap az esti érseki szentmisével zárult, melyben Márfi Gyula érsek már a missziós vasárnapról elmélkedett. A szentmisében a Padányi iskola kórusa énekelt, majd a szentmise végén rövid énekes áhítattal zárult a nap.

Képes beszámoló:

[simpleviewer gallery_id=”108″]

 

 

Comments are closed.